Smart Maintenance Labs

Onderhoud beperkt zich niet tot installaties en onderdelen op de grond. Ook op hoogte zijn er
onderdelen die geïnspecteerd en onderhouden moeten worden. Het gebruik van drones ligt daarbij
voor de hand. In dit deelproject is zowel een stuk marktvraag als een deel techniek vraag van toepassing, waarbij de focus met name ligt op het sensorische deel en het verbinden van verschillende technieken en componenten om tot resultaat te komen. RoNik is de partij die hierin een ontwikkeling is gestart en op deze manier de doorontwikkeling kan versnellen en de trefzekerheid van de toepassing verhogen. RoNik voert dit deelproject uit samen met Avular. Avular beschikt over specifieke kennis en expertise, aanvullend op die van RoNik.

Probleemstelling:
RoNik Inspectioneering heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van
ultrasoon diktemetingen in industriële opslagtanks met drones.
Ondersteund door het Interreg Smart Tooling traject zijn in 2018 de eerste werkende prototypes
ontwikkeld, op basis waarvan inmiddels een operationele producten zijn ontwikkeld en een
dienstverlening is gerealiseerd waarbij de staaldikte van wanden, daken en spanten van opslagtanks
formeel kan worden vastgesteld. Deze technologie staat echter nog in de kinderschoenen. In dit
deelproject worden een aantal technologie barrières doorbreken om de toepassingsgebieden van
deze drones te vergroten. Een specifieke situatie waarbij de inzet van drones erg gewenst is, is bij het
onderhoud van tanks in de petrochemie. Regelmatig zitten er schadelijke en gevaarlijke stoffen
opgeslagen in de tanks die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die ermee in aanraking komen.
Om te voorkomen dat mensen in deze gevaarlijke en ongezonde situatie moet werken, is het doel
om de inspecties aan de binnenkant van deze tanks met een drone volledig autonoom te kunnen.
Een grote uitdaging hierbij is de lokalisatie. Het positioneren in een dergelijke tank zonder menselijke
interventie is erg lastig. Een zeer veelbelovende techniek om deze lokalisatie toch voor elkaar te
krijgen is Ultra Wide-band (UWB), een techniek die in essentie is gebaseerd op het versturen van
radiofrequente signalen vanaf een bepaald baken met een bekende locatie naar de drone.

Het resultaat van het project is een werkend prototype van een drone dat in de praktijk getest is en
een deel van de bovenstaande doelstellingen realiseert. Alle doelstellingen behalen is niet mogelijk in
de scope van dit project. Gedurende het project wordt er o.b.v. waarde vs. Kosten gekeken naar
welke toepassingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dit is niet op voorhand te bepalen. Wel
wordt prioriteit gegeven aan een nieuw lokalisatie systeem op basis van Ultra Wide-band technologie
dat geschikt is voor de navigatie in plekken waar veel reflecties aanwezig zijn, zoals stalen tanks. Dit nieuwe systeem heeft onder andere nieuwe software voor kanaalschatting, een nieuwe antenne
voor gerichtere navigatie, een nieuwe verzender die eenvoudig te plaatsen is en een nieuwe
ontvanger voor integratie met de RoNik drone.

Visit us

A/ Achtseweg Zuid 153G


5651 GW 

Eindhoven 
the Netherlands

 

Get Connected

E/ info@avular.com
T/  +31 (0)40 304 15 86

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
Info
Privacy Statement

COC/ 59394285

VAT/ NL853458273B01

Subscribe to Avular newsletter