Visit us

A/ Achtseweg Zuid 153G


5651 GW 

Eindhoven 
the Netherlands

 

Get Connected

E/ info@avular.com
T/  +31 (0)40 304 15 86

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
Info
Privacy Statement

COC/ 59394285

VAT/ NL853458273B01

Subscribe to Avular newsletter

SMART TOOLING

Project Smart Tooling 

Het Smart Tooling project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu


Toelichting Smart Tooling project 

KicMPi ontwikkelt samen met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland innovatieve robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie. 

 

Deze prototypes van robots en tools moeten het onderhoud in de procesindustrie veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter maken. De ontwikkeling gebeurt in 6 tot 8 op te richten innovatieclusters via samenwerking met kennisinstellingen en 2 grote spelers in de proces industrie.

De kennisinstellingen voorzien in kennis ter ondersteuning van de ontwikkeling van prototypes, asset owners (eigenaren van de installaties in de procesindustrie) bieden een reële testomgeving.

Onderzoek 
Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan om en nabij de 50 concrete robottoepassingen. Hiervoor zoekt Smart Tooling KMO/MKB bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen:

  • 8 service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.

  • 16 KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.

  • 32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters, maar krijgen geen geldelijke steun.

 

UAS (DRONES)

Unmanned aerial vehicle
UAS staat voor unmanned aerial vehicle en wordt ook wel een drone genoemd. Het deelproject richt zich zowel op het toepassen van drones voor inspecties in besloten ruimtes, maar ook op het buiten vliegen. 

 

Buiten vliegen
Het buiten vliegen heeft als doel het uitvoeren van inspecties van chemische installaties met drones veiliger en betrouwbaarder te maken om zo problemen met corrosie sneller op te sporen en te behandelen. Hier werken Avular, SPIE, Airobot, Avans, Universiteit Gent, Universiteit Twente en Rewin met elkaar samen. 

 

Binnen vliegen
Universiteit van Twente, Ronik, Delft Dynamics en Pozyx werken samen aan het onderwerp ''binnen vliegen''. Zij richten zich op de ontwikkeling van een drone waarmee wanddikte metingen uitgevoerd kunnen worden op stalen wanden en daken van industriële installaties. Aangezien deelnemende partijen al erg veel ervaring hebben met het toepassen van drones in dergelijke industriële installaties is er een goed beeld van de mogelijke oplossingen voor dit probleem.

Voor het vliegen met een drone, in een niet-schone installatie, zal worden onderzocht welke omstandigheden er gecreëerd kunnen worden om de apparatuur veilig te kunnen vliegen (bijv. stikstof of een concentratie product boven UEL). Vervolgens zal er worden onderzocht welke technische-, operationele- en veiligheidsmaatregelen er nodig zijn om deze omstandigheden te realiseren. De ontvangst van de bakens en te gebruiken navigatie methode zal hierbij ook een aandachtspunt zijn. De sensor zal in staat zijn om een vuile oppervlakte schoon te maken, zodat een correcte meting verkregen kan worden. Tevens zal de sensor voorzien worden van een camera en verlichting zodat vastgesteld kan worden of de gemeten plek inderdaad schoon is.
 

 

 

Verwante websites:
http://www.ronik.nl/
http://www.delftdynamics.nl/index.php/en/
https://www.pozyx.io
http://www.spie-nl.com/
https://www.avular.com/
http://www.airobot.eu/

Project update August 2019

Voortgang project Smart Tooling

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. In het Smart Tooling-project worden, met de steun van Interreg V Vlaanderen-Nederland, KMO/MKB bedrijven en service providers uit het grensgebied België-Nederland als partners samengebracht om robottechnologie te ontwikkelen. Zo wil men door kostenefficiënter en veiliger te werken de procesindustrie versterken.

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KicMPi verantwoordelijk gesteld. Binnen het project werken de volgende project partners nauw samen: BASF, Dow Benelux, Impuls Zeeland, REWIN, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente en Avans Hogeschool.

Op dit moment nemen er 19 Project Partners Light actief deel in dit project in de vorm van clusters, namelijk het cluster inspectie, werkplaats, UAS en cleaning.
Het project loopt ondertussen bijna drie jaar. Een stand van zaken.

 

Verlenging projectduur:

Het project Smart Tooling is gestart op 1 september 2016. De oorspronkelijke einddatum zou zijn 31 augustus 2019. Op 10 juli 2019 hebben wij goedkeuring ontvangen om de projectduur te verlengen tot en met 31 mei 2020.
Een aantal deelprojecten vergen voor het realiseren van de testplannen een langere looptijd dan de actuele projectduur. De verschillende deelprojecten kunnen door de verlengde projectduur met een kwalitatief resultaat afgerond worden.

 

Voortgang Cluster UAS (Drone inspecties):

Het deelproject UAS richt zich zowel op het toepassen van drones voor inspecties in besloten ruimtes en op het uitvoeren van gecontroleerde inspectie in buiten omgeving. 

Buiten vliegen:
Het buiten vliegen heeft als doel het uitvoeren van inspecties van chemische installaties met drones veiliger en betrouwbaarder te maken om zo problemen met corrosie sneller op te sporen en te behandelen.

Projectpartners:          Avular, SPIE, Airobot, REWIN, Dow Benelux, BASF

Airobot heeft een systeem ontwikkeld voor het plannen van veilige inspectievluchten.
Verder heeft Airobot de technologie voor geo fencing en botspreventie ontwikkeld.
Deze systemen zijn inmiddels geïnstalleerd op de drone van Avular. Avular heeft de MATLAB Simulink bibliotheek voor de Curiosity drone in gebruik genomen. Met deze tool wordt de control-software om de drone te laten vliegen overzichtelijk geschreven en kan vluchtdata live worden getoond en gelogd op de computer.
De huidige drone vliegt met een zelf-ontwikkelde flight controller. Deze controller is reeds uitgebreid met de vertaling om GPS coördinaten om te zetten in lokale XYZ-coördinaten. De vervolgstap is om een vluchtplan te implementeren en buiten te testvliegen bij SPIE.


 

 

 

 

 

Binnen vliegen


Dit project heeft als doel om een drone te ontwikkelen waarmee wanddikte metingen uitgevoerd kunnen worden op stalen wanden en daken van industriële installaties. Deze drone zal worden ingezet voor moeilijk bereikbare plekken waar Crawlers niet toegepast kunnen worden.

Projectpartners:          Ronik Inspectioneering, Delft Dynamics, POZYX, Dow Benelux, BASF, Universiteit Twente, REWIN

De voordelen van het inzetten van een drone zijn:
-           Geen steigerbouw met nodig.
-           Geen rope access meer nodig.
-           Lagere kosten.
-           Lagere downtime.
-           Onderhoudsinterval tanks vergroten (RBI).

Ronik Inspectioneering heeft de afgelopen periode hardware en software ontwikkeld voor dakspanten inspecties en deze eerste malen succesvol getest tijdens tank inspecties.
De volgende stap is de indoor positionering.

Delft Dynamics is de afgelopen tijd actief geweest met het buiten testen van het POZYX positionering systeem.

Er zijn tevens testen uitgevoerd op het gebied van:
-           Ultra Wide Band (UWB);
-           laserafstandsmeters.